• Willassen og Tande overtar i Luna

  Wiggo Willassen og Alexander Tande er ny lederduo i FK Luna.

  De ble enstemmig valgt på et ekstraordinært valgårsmøte i klubben. Willassen er ny leder og Tande er ny nestleder.

  Leder Bjørnar Pedersen og nestleder Geir Bjørn Nilsen hadde begge bedt om avløsning. Pedersen fordi han flyttet til Lofoten i fjor høst. Nilsen trakk seg på grunn av lange arbeidsdager som pendler.

  På det ekstraordinære årsmøtet opplyste avtroppende leder Bjørnar Pedersen at klubben de fem siste årene har forbedret økonomien kraftig fra å ha nær null på kontoen til å passere en million kroner i banken.

  Pedersen opplyste også på årsmøtet at styret i klubben har en felles forståelse med styret i Lunas støtteforening når det gjelder økonomiske mål. Neste gang kunstgresset skal fornyes, har klubben og støtteforeningen som mål å reise all egenkapital som trenges uten at det skal være nødvendig å låne penger. Samtidig skal eksisterende kunstgresslån være helt tilbakebetalt.

  Det vil bli holdt ordinært årsmøte på et senere tidspunkt i år.