• Nytt styre

  FK Luna har hatt valgårsmøte. Det nye styret er:

  Leder: Rune Eriksen
  Nestleder: Alexander J. Tande
  Kasserer: Frode Josefsen
  Sekretær: Morten Selnes
  Styremedlem: Heidi Myhre
  Styremedlem: Else Andersen

  Vara: Sigsten Nicolaisen
  Vara: Monica Johnsen