• Årsmøte

  Det holdes årsmøte i FK Luna, mandag 14. mars klokken 1800, på klubbhuset.

  Valg

  På årsmøtet behandles vanlige årsmøtesaker, med unntak av valg. Valgårsmøtet vil bli avholdt i november.

  Saker som ønskes tatt opp, må være styret i hende innen 7. mars.

  Styret i FK Luna håper at flest mulig av klubbens medlemmer kommer.

  Vel møtt!