Årsmøte 17. mars klokken 1800

Det holdes ordinært årsmøte i FK Luna onsdag 17. mars klokken 1800.

Det har allerede vært holdt et ekstraordinært valgårsmøte. Viggo Williassen og Alexander Tande har overtatt som leder og nestleder i klubben. På det ordinære årsmøtet skal det behandles vanlige årsmøtesaker og velges ny sekretær og ett nytt styremedlem.

Styret i FK Luna håper at flest mulig av klubbens medlemmer kommer.

Vel møtt!