Årsmøte

Det holdes årsmøte i FK Luna, mandag 14. mars klokken 1800, på klubbhuset.

Valg

På årsmøtet behandles vanlige årsmøtesaker, med unntak av valg. Valgårsmøtet vil bli avholdt i november.

Saker som ønskes tatt opp, må være styret i hende innen 7. mars.

Styret i FK Luna håper at flest mulig av klubbens medlemmer kommer.

Vel møtt!