Nytt styre

FK Luna har hatt valgårsmøte. Det nye styret er:

Leder: Rune Eriksen
Nestleder: Alexander J. Tande
Kasserer: Frode Josefsen
Sekretær: Morten Selnes
Styremedlem: Heidi Myhre
Styremedlem: Else Andersen

Vara: Sigsten Nicolaisen
Vara: Monica Johnsen