Club logo


Klubben ble stiftet 18. desember 1968 som Bø Fotballklubb, men skiftet navn til Fotballklubben Luna i 1970


Klubben drives av frivillige og klubbens formål er å drive organisert fotball gjennom Norges Fotballforbund og Hålogaland Fotballkrets på alle nivå. Klubbens anlegg i Rabbveien på Straume består av kunstgressbane, idrettshall med innendørs kunstgressbane, klubbhus med tribune, møterom, kjøkken og kontor, lagerbygg, samt parkeringsplass.


FK Luna logo

« FK Luna skal være en inkluderende, engasjerende og fremtidsrettet fotballklubb som skaper gode opplevelser og utviklingsmuligheter! »